kpss dershanesi,kpss ders notlar覺,kpss sorular覺,kpss tercih,kpss video,kpss deneme

2013 de S繹zlemeli memurlar 繹retmen olabilir mi?

* 399 say覺l覺 Kanun H羹km羹nde Kararname h羹k羹mlerineg繹rebir kamu kurumunda s繹zlemeli memur olarak癟al覺maktay覺m.MilliEitim Bakanl覺覺’na naklen 繹retmen olarak atanabilir miyim? C.A.
399 say覺l覺 Kanun H羹km羹nde Kararname h羹k羹mlerineg繹res繹zlemeli memur olarak癟al覺anlar覺nkurumlar aras覺 naklen atanmalar覺 m羹mk羹n deildir.MilliEitim Bakanl覺覺 retmenlerinin Atama ve YerdeitirmeY繹netmelii’nin 13′羹nc羹 maddesinin 1′inci f覺kras覺n覺n (d) bendineg繹re繹retmenlik i癟in yap覺lan Kamu PersonelSe癟meS覺nav覺’ndan atanmak istediinizalandaBakanl覺k癟a belirlenen tabanpuanve 羹zerindepuanalm覺 olman覺z ve gerekli dier artlar覺 da ta覺man覺z halindeilkatamakapsam覺nda繹retmenlie atanabilirsiniz.
Devamini Goruntule >>>

MEB’den 2013 ubat Atamalar覺 襤le 襤lgili A癟覺klama Yap覺ld覺

Aktif Eitim Sen y繹neticileriMilliEitim Bakanl覺覺 M羹stearYard覺mc覺s覺Say覺n Z羹beyir Y覺lmaz覺ziyaretetti.
Sendika Genel Sekreteri Sn. Mehmet Tekin, Genel Eitim ve Sosyal 襤ler Sekreteri Sn. Erg羹n Alimolu ve Genel D覺襤likilerve Bas覺nYay覺nSekreteri Sn. Yakup Pelit Bakanl覺k M羹stearYard覺mc覺s覺Sn. Z羹beyir Y覺lmaz覺ziyaretetti.
Alan Deiiklii Geri D繹n羹leri 襤癟in Bakanl覺覺n Yapt覺覺 al覺ma
Say覺n Y覺lmaz; Alandeiiklii sonucu madur olduklar覺n覺 dile getiren 繹retmenler i癟inbirk覺lavuz yay覺nlamayaca覺z, toplubirm羹racaat almayaca覺z, ilgililer eski alanlar覺na d繹nmek i癟indilek癟elerini癟al覺t覺klar覺 birimlerine verebilirler, budilek癟elerdeerlendirilmeye 癟al覺覺lacak dedi. Devamini Goruntule >>>

G繹rme ve 襤itme Engelli Adaylar覺n 2013-SYS K覺lavuzuna Eriimi

2013 renciSe癟me ve YerletirmeSistemi (SYS) K覺lavuzunun,g繹rme ve iitme engelli SYS adaylar覺 i癟in sesli veg繹r羹nt羹l羹 olarakhaz覺rlanmas覺tamamlanm覺t覺r.
K覺lavuz, uzman kiiler taraf覺ndan,g繹rmeengelli adaylar i癟in sesli ve iitme engelli adaylar i癟in iaret dilinde videog繹r羹nt羹s羹olarakhaz覺rlanm覺t覺r. Bu k覺lavuzlara aa覺dakibalant覺lardaneriilebilecektir.
T羹m adaylar覺m覺za baar覺lar dileriz.